Eskolako Kudeaketa

Ordezkaritza Organo Gorena (Eskola Kontseilua)

Derio Nekazaritza Eskola LHIIak honako zuzendaritza organo ditu:

 

Organo kolegiatuak.

  • Ordezkaritza Organo Gorena, "Eskola Kontseilua" deituko dena.
  • OOGaren batzordeak.
  • Klaustroa.
  • Zuzendaritza taldea.

Organo unipertsonalak.

  • Zuzendaria.
  • Idazkaria.
  • Ikasketa burua.
  • Kudeatzailea

OOGak betetzen dituen funtzioak Euskal Eskola Publikoaren Legeak bere 31.2 artikuluan ezartzen dituenak dira. Horien artean hauek nabarmenduko genituzke: Urteko aurrekontua onartu, Funtzionamendu eta Antolaketaren Araudia onartu, kudeaketa proiektua onartu, Eskolako Urteko Kudeaketa Plana onartu, Formakuntza Ekintzen programa onartu, eskolaren urteko memoria onartu, zuzendaria aukeratu, ikasleen harreraren inguruko irizpideak ezarri, gatazken konponbidea eta ikasleei zigorren ezarketa eta azkenik, instalakuntzen eta eskolako balibideen berriztapena gainbegiratu.

 

Horrekin batera, eskolako jarduera administratibo eta formakuntzaak gainbegiratzen ditu eta bere eskumenen betetze maila gainbegiratzen du.

Eskolako Urteko Plana hemen eskuratu daiteke.

Barne Erregimeneko Araudia.

Gure eskolako jarduna Barne Erregimeneko Araudiak (BEA) arautzen du.

Antolaketa Jarduera Araudia (AJA)

Gure eskolan indarrean dagoen Antolaketa Jarduera Araudiak (AJA) arautzen du.

Esparruak

Eskolako irakaslegoa eta langilegoa bere lan esparruan eskarmentu handiko giza taldeaz osatua dago.

Hauek dira eskolako eremu ezberdinen arduradunak:

Zuzendaria: Verónica Arrieta.
Ikasketa burua: Aitor Belasko
Kudeatzailea: Jesús Bajo.
Lanbideratzeko formakuntza: Marian Gaztañaga.
Lanbideratzeko arduraduna: Inma Cabezas.