Sektoreren batean lan-esperientzia baduzu, baina egiaztagiri ofizialik ez badaukazu, orain hori lortzeko aukera daukazu, lanbide-gaitasunak, aitortzeko, ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozesuaren bidez.

EEIko webgunean indarrean dagoen deialdiaren informazioa duzu:

IVAC